českyenglishdeutschitaliano

Systém kvality

Kvalita, plnění termínů a spokojenost našich zákazníků je pro naši firmu prvořadým cílem. Jako podporu procesního řízení firmy je slévárna každoročně prověřována ze souladů s požadavky ČSN EN ISO 9001. Procesní Certifikát je ve slévárně a modelárně platný od února 2006. Platné certifikáty jsou k dispozici IQ NET, CQS 2018, CQS 2018 ANG.

Zajištění kvality:

Kontrola kvality každého procesu  nezávislou kontrolou je samozřejmostí:

 • Kontrola vstupních surovin
 • Kontrola modelových zařízení
 • Písková laboratoř pro rozbor formovacích a jádrových směsí
 • Mechanická laboratoř pro stanovení pevnosti v tahu a tvrdosti příp. i metalografické rozbory
 • Spektrární chemická anylýza na přístroji SPECTROMAX
 • Ultrazvukové měření tlouštěk /UTT/
 • Kapilární zkoušky /PT/
 • Rozměrová kontrola
 • Vizuální kontrola
 • Systém řízení jakosti dle EN ISO 9001

Kvalita odlitků:

Kvalita našich výrobků je prokazována řádnou dokumentací dle požadavků jednotlivých zákazníků.

 • Atesty odlitků dle ČSN EN 10 204
 • Rozměrové protokoly
 • Jiná dokumentace na vyžádání /PPAP, ISIR.../

Technické zabezpečení:

Měřidla a měřící zařízení pochází většinou od renomovaných výrobců a jsou průběžně obměňována čí modernizována. Používané referenční materiály jsou od českých i zahraničních výrobců.

                                                              

labor tvrdost 145.jpg

Rozměrová kontrola 1145.jpg

spektro145.jpg

 

 

Měření tlouštěk povrchových úprav145.jpg

spektrodetail145.jpg

Měření tlouštěk stěn ultrazvukem145.jpg