českyenglishdeutschitaliano

Pour Energo s.r.o.

Společnost POUR ENERGO s.r.o., se sídlem Vrahovická 424/91, 798 11 Prostějov, IČ: 02224925, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Miloušem Pourem nemá žádné důvěrné informace, které má povinnost zveřejnit dle čl. 4 odst. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Společnost podniká v energetických odvětvích, ve vymezeném území bývalé a.s. Agrostroj Prostějov na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu od 1. 1. 2019. Společnost má udělenou licenci na distribuci elektřiny č. 121835276, licenci na distribuci plynu č. 221835277, licenci na obchod s elektřinou č. 141835274 a licenci na obchod plynem č. 241835275. Předchozím držitelem licencí pro podnikání v energetických odvětvích byl na tomto území do 31. 12. 2018 Ing. Milouš Pour.

powerlinesM.jpg


 

Oznámení o vývěsce:

Zpracovaný aktualizovaný předpokládaný rozvoj distribuční soustavy naleznete k nahlédnutí v bývalém areálu a.s Agrostroj Prostějov, Vrahovická 41, u odpovědného zástupce držitele licencí - Ing. J. Černý, tel.: 602 578 201 budova hlavní trafostanice areálu.

Zpracovaný aktualizovaný havarijní plán distribuční soustavy naleznete k nahlédnutí v bývalém areálu a.s Agrostroj Prostějov, Vrahovická 41, u odpovědného zástupce držitele licence na distribuci elektřiny - Ing. J. Černý, tel.: 602 578 201.

LICENCE UDĚLENÉ ENERGETICKÝM REGULAČNÍM ÚŘADEM

 

Rozhodnutí o udělení licence č. 121835276 - skupina 12 distribuce elektřiny, náhled zde

Rozhodnutí o udělení licence č. 141835274 - obchod s elektřinou, náhled zde

Rozhodnutí o udělení licence č. 221835277 - skupina 22 distribuce plynu, náhled zde

Rozhodnutí o udělení licence č. 241835275 - obchod s plynem, náhled zde 

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

 

PPLDS

PPLDS_P1

PPLDS_P2

PPLDS_P3

PPLDS_P4

PPLDS_P5

PPLDS_P6

Nařízení RfG

PRODUKTY A CENY ELEKTŘINY

 

POUR ENERGO s.r.o. - provozovatel lokální distribuční soustavy převzal ceny dodávky elektřiny od provozovatele nadřazené distribuční soustavy. Se všemi produkty a cenami je možno se seznámit na internetových stránkách www.eon.cz.

Aktuální pevné ceny za distribuci a za související služby v elektroenergetice, které stanovuje cenovým rozhodnutím Energetický regulační úřad, jsou rovněž zveřejněny v plném znění a je možno se s nimi seznámit na internetových stránkách www.eru.cz.

Obchodní podmínky dodávky elektřiny pro odběrná místa připojená z hladiny nízkého napětí platné od 1.1.2019 si můžete stáhnout  zde

Podmínky zajištění služby distribuční soustavy v elektroenergetice pro odběrná místa nebo předávací místa připojená na napěťové hladině VN platné od 1.1.2019 si můžete stáhnout zde

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2019 - distribuce elektřiny si můžete stáhnout  zde

PRODUKTY A CENY ZEMNÍHO PLYNU

 

POUR ENERGO s.r.o. - provozovatel lokální distribuční soustavy převzal ceny za odebraný plyn a ostatní služby dodávky od provozovatele nadřazené distribuční soustavy. Se všemi produkty a cenami je možno se seznámit na internetových stránkách www.innogy.cz.

Aktuální pevné ceny za distribuci plynu a související služby v plynárenství, které stanovuje cenovým rozhodnutím Energetický regulační úřad, jsou rovněž zveřejněny v plném znění a je možno se s nimi seznámit na internetových stránkách www.eru.cz.

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky plynu platné od 1.1.2019 si můžete stáhnout… zde

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2019 - distribuce plynu si můžete stáhnout zde

 

KONTAKT

 

PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - VÍCE INFO ZDE

POUR ENERGO s.r.o.

Vrahovická 424/91, 798 11, Prostějov, provozovna - Vrahovická 41

IČ: 02224925, DIČ: CZ02224925

Podle výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 80630, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Miloušem Pourem.

Bankovní spojení: číslo účtu / kód banky -  107-5717920237/0100

Odpovědný zástupce držitele licencí:

Ing. Jan Černý- tel.: +420 582 808 640, mobil: +420 602 578 201

e-mail: cerny.energie@seznam.cz